Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Istotne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym
Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca 2021 roku. Przepisy wprowadzają m.in. pierwszeństwo pieszych przed wejściem na przejście, obniżenie prędkości na obszarze zabudowanym i obowiązek minimalnego odstępu między samochodami na autostradach. Kierowca samochodu, kt...
Data publikacji: 19 lutego 2021
Autor: Adwokat Łukasz KrawczykZmiany w prawie budowlanym w 2021 roku
Przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2021 roku kontynuują proces przekształcania polskich budynków mieszkalnych w obiekty o zerowym zużyciu energii elektrycznej. W konsekwencji zmiany koncentrują się na trzech obszarach: ograniczenia zapotrzebowania budynków na energię elektryczną, zmniejszenia współczynnika przewodz...
Data publikacji: 18 lutego 2021
Autor: Adwokat Anna GałeckaZmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 roku
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Z uwagi na podwyżkę płacy minimalnej, a co za tym idzie potrzebę waloryzacji kwoty świadczenia pielęgnacyjnego wraz z 1 stycznia uległa podwyższeniu kwota wypłacanego świadczenia p...
Data publikacji: 17 lutego 2021
Autor: Prawnik Izabela SzczypiorSpecustawa odszkodowawcza dla Przedsiębiorców w związku ze skutkami covid-19
Komisja Ustawodawcza Senatu przygotowała projekt specustawy odszkodowawczej dla Przedsiębiorców w związku ze skutkami covid-19, jakie ponoszą. W założeniu, ustawa ma stanowić swoistą ugodę pomiędzy Państwem, a Przedsiębiorca, na mocy której Przedsiębiorca otrzyma zwrot 70% szkód majątkowych w tzw. "szybkiej procedurze" z...
Data publikacji: 16 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika WypychElektroniczne wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS
Z dniem 1 marca 2021 r. przewiduje się wejście w życie przepisów, które zmieniają Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany te wprowadzają informatyzację postępowania rejestrowego oraz obowiązek prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS w systemie teleinformatycznym. W związ...
Data publikacji: 15 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych