Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Pracownicze plany kapitałowe
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ustawa wskazuje dobrowolność gromadzenia oszczędnośc...
Data publikacji: 26 lutego 2021
Autor: Adwokat Anna GałeckaPrawo dziadków do kontaktów z wnukami
Często w trakcie rozstania stron, czy to formalnego poprzez rozwód lub separację czy też w przypadku zerwania konkubinatu pojawia się problem, polegający na tym, że rodzice jednego z rozstających się partnerów tracą kontakt z wnukami. Jeśli taka sytuacja zaistnieje warto pamiętać, że dziadkom przysługuje roszczenie o usta...
Data publikacji: 25 lutego 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-KędrackaPlanowane zmiany kodeksu prawa pracy w 2021 roku
Kodeks pracy w 2021 roku wprowadzi wiele zmian. Będą one dotyczyły m.in. minimalnej płacy i urlopów. Nowością będą regulacje dotyczące pracy zdalnej. W chwili obecnej ustalono już wysokość płacy minimalnej, która w 2021 roku wyniesie 2800 zł. brutto. Ponadto od 1 grudnia 2020 roku, wprowadzono negatywne konsekwencje dla p...
Data publikacji: 24 lutego 2021
Autor: Adwokat Anna GałeckaProjekty domów w 2021 roku
Od 2021 r. zakupując projekt domu warto zwrócić uwagę, czy odpowiada on licznym zmianom, które zostały wprowadzone w obszarze prawa budowlanego w 2021 roku. Chodzi w szczególności o ustalenie: czy został określony wskaźnik EP (powinien osiągać maksymalną wartość 70 kWh/m2)? czy dom został wyposażony w...
Data publikacji: 23 lutego 2021
Autor: Adwokat Anna GałeckaBrak możliwości przyjęcia mandatu
Dnia 13 stycznia 2021 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 866). Kontrowersje wzbudzają zmiany w art. 97 § 2 ww. ustawy. Według nowelizacji usunięty zostać ma bowiem § 2 tego przepisu, który stanowi, że sprawca wykroczenia moż...
Data publikacji: 22 lutego 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk