Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Przemoc ekonomiczna a orzeczenie winy małżonka w rozwodzie
Niewątpliwie udowodnienie przemocy ekonomicznej jest trudniejsze niż w przypadku przemocy fizycznej. Przemoc ekonomiczna jest jednym z rodzajów przemocy psychicznej, która nakierowana jest stricte na finanse. O przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia potrzeby wła...
Data publikacji: 08 marca 2021
Autor: Prawnik Izabela SzczypiorProwadzenie pojazdu po alkoholu
Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Zg...
Data publikacji: 05 marca 2021
Autor: Adwokat Łukasz KrawczykAlimenty w rozwodzie
Źródłem obowiązku alimentacyjnego małżonków rozwiedzionych nie jest fakt rozwodu, ale fakt zawarcia małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie jest więc przedłużeniem w ograniczonym stopniu obowiązków małżeńskich, które małżonkowie przyjęli na siebie w trakcie zawarcia małżeństwa. Dlatego też należy pamiętać, że...
Data publikacji: 03 marca 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-KędrackaRozszerzenie uprawnień przedsiębiorców w transakcjach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością skalsyfikowaną w PKD
Od stycznia 2021 roku do Kodeksu cywilnego wprowadzono nowe przepisy, które wzmacniają ochronę przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy zawierają umowy z innymi przedsiębiorcami, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej prze...
Data publikacji: 02 marca 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-KędrackaZwrot kosztów związany z ciążą i porodem – czego może żądać matka dziecka jeśli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim?
Nie budzi wątpliwości, że oboje rodzice dziecka są tak samo zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka niezależnie, czy pozostają czy też nie pozostają w związku małżeńskim. Nie budzi też wątpliwości, że obydwoje małżonkowie w trakcie trwania zawiązku małżeńskiego mogą żądać od siebie pokrycia kosztów utrzyman...
Data publikacji: 01 marca 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-Kędracka