Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Udokumentowanie darowizny, a ulga podatkowa
Zgodnie z przepisami, darowizny od najbliższych, m.in. rodziców, mogą być zwolnione z opodatkowania. Jeśli jednak darowizna przekracza 9637 zł, musi być zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo przepisy wymagają udokumentowania jej dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub p...
Data publikacji: 19 marca 2021
Autor: Adwokat Anna GałeckaWarunkowe zwolnienie
Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. Skazanego określonego w art. 64 § 1 Kodeku karnego (recydywa zwykła) można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa wielokrotna) po odbyciu trzech czwartych kary. Skazanego na karę 25 lat pozbawien...
Data publikacji: 17 marca 2021
Autor: Adwokat Łukasz KrawczykOdwołanie darowizny
Przepisy umożliwiają odwołanie darowizny nawet, jeśli już ją wykonano. Może mieć to miejsce wtedy, kiedy obdarowany wykazywał tzw. rażącą niewdzięczność. Pojęcia rażącej niewdzięczności nie sprecyzowano jasno w przepisach. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że w kategorii tej mieści się zachowanie polegające n...
Data publikacji: 15 marca 2021
Autor: Adwokat Anna GałeckaZadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej w Sądzie Najwyższym
Więź rodzinna jest zagadnieniem budzącym szerokie zainteresowanie oraz wywołującym znaczne kontrowersje. O tym, że istnieje w tym zakresie poważny problem świadczy fakt, że kompensacja krzywdy w związku z naruszeniem więzi rodzinnej była w ciągu ostatnich latach przedmiotem licznych, a zarazem sprzecznych wypowiedzi Sądu Najwyższego....
Data publikacji: 12 marca 2021
Autor: Prawnik Izabela SzczypiorCo mi grozi za złożenie nieprawdziwych zeznań lub zatajanie prawdy
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Wskazanego powyżej przestępstwa można dopuścić się w postępowaniu sądowym, albo też w innym postępowaniu prowadz...
Data publikacji: 10 marca 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk