Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Warunkowe umorzenie postępowania
Istotą warunkowego umorzenia postępowania jest odstąpienie od skazania i kary, udzielając oskarżonemu okresy próby. Stosowanie tej instytucji oparte jest na założeniu, że czyn i wina sprawcy są niekwestionowane. Stopień kontroli przy warunkowym umorzeniu postępowania może być różny w zależności od liczby i rodzaju zas...
Data publikacji: 26 lipca 2020
Autor: Adwokat Monika WypychNowelizacja kodeksu wykroczeń w 2018 roku
W 2018r. uchwalono szereg zmian w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Ustawa zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem czy już przestępstwem. To istotna różnica, bo za wykroczenie wymierzana jest najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem grozi nawet 5 lat w...
Data publikacji: 24 czerwca 2020
Autor: Adwokat Monika WypychŚrodek karny zakaz prowadzenia pojazdów a obowiązek ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy
Kto i kiedy podlega ponownemu sprawdzeniu kwalifikacji? W pierwszej kolejności, choć może to i oczywiste, uzmysłowić sobie należy, że orzeczenie przez Sąd w wyroku środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, nierozerwalnie wiąże się z problemem konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. W...
Data publikacji: 07 czerwca 2020
Autor: Adwokat Monika WypychPrawa osoby, której dotyczą dane osobowe na gruncie RODO
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe s...
Data publikacji: 28 maja 2020
Autor: Adwokat Monika Wypych