Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Płatność zbliżeniowa skradzioną kartą płatniczą
Płatność zbliżeniowa skradzioną kartą płatniczą powinna być kwalifikowana jako kradzież z włamaniem. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 marca 2017 r., w sprawie o sygn. akt III K 349/16.Sąd ten uznał, że przybliżenie karty płatniczej do terminalu skutkuje uzyskaniem dostępu do rachunku banko...
Data publikacji: 08 grudnia 2020
Autor: Adwokat Łukasz KrawczykDlaczego warto zawierać umowy na piśmie?
Z tego powodu, że jest ona nieodzownym dowodem w przypadku ewentualnego postępowania sądowego w sytuacji w której strony na tle danej umowy mają spór. Na jej podstawie sąd ustala, na co strony się umówiły i na jakich warunkach. Dzięki temu nie ma konieczności dowodzenia w procesie, że umowa została zawarta (ustnie) i na jakich warunka...
Data publikacji: 23 listopada 2020
Autor: Adwokat Monika WypychSkarga pauliańska
Skarga Pauliańska jest to rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek dokonania tej czynności. W polskim prawie cywilnym skarga pauliańska funkcjonuje na podstawie art. 527–534 Kodeksu cywilnego. Art. 527 stanowi, ż...
Data publikacji: 20 listopada 2020
Autor: Adwokat Anna GałeckaRozwód i podział majątku. Jakie mamy możliwości działania i od czego zacząć?
Podział majątku dotyczy małżonków rozwiedzionych, którzy w trakcie trwania małżeństwa pozostawali we wspólności majątkowej małżeńskiej (tj. wówczas gdy przed ślubem nie zdecydowano się na podpisanie intercyzy). Od czego zacząć?: jeśli strony są zgodne co do podziału, adwokat może przygotować dla stro...
Data publikacji: 18 listopada 2020
Autor: Adwokat Monika WypychWarunkowe umorzenie postępowania karnego
Warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem polegającym na rezygnacji z prowadzenia postępowania karnego, tj. odstąpienia od skazania i ukarania sprawcy uznanego za winnego przestępstwa. Odstąpienie od skazania i ukarania następuje równocześnie z nałożeniem na sprawcę przestępstwa określonych obowiązków próby. Po pie...
Data publikacji: 05 listopada 2020
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk