Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Opodatkowanie najmu nieruchomości
2021 rok niesie istotne i wyczekiwane zmiany w zakresie opodatkowania najmu nieruchomości. Już w styczniu dzięki ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów zaczną obowiązywać przepisy, zgodnie z którym...
Data publikacji: 08 stycznia 2021
Autor: Adwokat Monika WypychZmiany w podatku VAT
16 grudnia 2020 roku, Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przyjął tę ustawę bez poprawek. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w zakresie rozliczania korekt "in minus" oraz odliczania podatku Vat.
Data publikacji: 07 stycznia 2021
Autor: Adwokat Monika WypychZmiany w spółce komandytowej
Od 1 stycznia albo 1 maja 2021 r. (w zależności od dokonanego przez spółkę wyboru) spółka komandytowa staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i od osiągniętego dochodu będzie płacić podatek CIT, uiszczając w trakcie roku zaliczki na poczet tego podatku. W przypadku uznania spółki komandytowej za tzw....
Data publikacji: 05 stycznia 2021
Autor: Adwokat Monika WypychZaprzeczenie ojcostwa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo, gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Zdarza się, że matka dziecka może pozostawać w związku małżeńskim i urodzić dziecko, któ...
Data publikacji: 04 stycznia 2021
Autor: Prawnik Izabela SzczypiorPrawo podejrzanego do milczenia
Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzany posiada status strony postępowania przygotowawczego. Przed pierwszym przesłuchaniem podejrzany powi...
Data publikacji: 14 grudnia 2020
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk