Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku ze szkodą na pojeździe z powodu uszkodzonej nawierzchni
Kiedy prowadzimy samochód może dojść do sytuacji, w której nasz samochód ulegnie uszkodzeniu w wyniku złego stanu nawierzchni drogi. Często w takiej sytuacji dochodzi do uszkodzenia opon, felg lub elementów zawieszenia samochodu. Powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie odszkodowania za szkodę na pojeździe.
Data publikacji: 15 stycznia 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-KędrackaUchylanie się od alimentów
Przestępstwa niealimentacji dopuszcza się osoba, która uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okres...
Data publikacji: 14 stycznia 2021
Autor: Adwokat Łukasz KrawczykUtrudnianie kontaktów lub ich niewykonywanie, a zagrożenie nakazaniem zapłaty
Prawo, a jednocześnie obowiązek utrzymywania wzajemnych kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom niezależnie od władzy rodzicielskiej. Powszechnym problemem, który nasilił się podczas trwania pandemii jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem rodzicowi, z którym dziecko na stałe nie zamieszkuje. Podobnie, w sytuacji gdy upra...
Data publikacji: 13 stycznia 2021
Autor: Prawnik Izabela SzczypiorKradzież a kradzież rozbójnicza
Przestępstwo kradzieży polega na przywłaszczaniu cudzej rzeczy ruchomej. Sprawca tego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ścigani...
Data publikacji: 12 stycznia 2021
Autor: Adwokat Łukasz KrawczykZmiany w przepisach dotyczących leasingu
W Ustawie z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zawiera się istotna choć wydaje się kosmetyczna zmiana. Chodzi o defi...
Data publikacji: 11 stycznia 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych