Kodeks pracy w 2021 roku wprowadzi wiele zmian. Będą one dotyczyły m.in. minimalnej płacy i urlopów. Nowością będą regulacje dotyczące pracy zdalnej.

W chwili obecnej ustalono już wysokość płacy minimalnej, która w 2021 roku wyniesie 2800 zł. brutto. Ponadto od 1 grudnia 2020 roku, wprowadzono negatywne konsekwencje dla pracodawców, którzy zatrudniają bez umowy osoby, które uchylają się od płacenia alimentów. Pracodawcy zatrudniający tzw. „alimenciarzy” mogą zostać ukarani grzywną wynoszącą nawet do 45 tys. złotych.

Kolejna zmiana to obowiązek ewidencjonowania umów o dzieło. Umowy te należy zgłaszać już od 1 stycznia 2021 roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zakład wymaga od pracodawcy wypełnienia wniosku na PUE, jeśli ten zatrudnia pracownika na umowę o dzieło.

Tymczasem w 2021 roku możemy spodziewać się co najmniej jeszcze kilku planowanych zmian. Będą one dotyczyły m.in. urlopów. Parlament Europejski chce wprowadzić jednolity urlop ojcowski, który będzie trwał aż 2 miesiące. Kolejną szeroko komentowaną propozycją, jest ujednolicenie dni urlopowych do wykorzystania. Nowelizacja Kodeksu pracy 2021 może wprowadzić aż 31 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania dla pracowników zatrudnionych na pełny etat. W tej kwestii trwają rozmowy przedsiębiorców, związków zawodowych i strony rządzącej.

Na początku października 2020 r. w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy 2021 r. znalazł się także szereg zapisów dotyczących pracy zdalnej. Rządzący zaproponowali podobne albo identyczne rozwiązania do tych zawartych w odniesieniu do telepracy. W projekcie pojawiła się m.in. definicja pracy zdalnej, która brzmi „praca zdalna polega na wykonywaniu całkowicie lub częściowo pracy poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem świadczenia pracy, określonym w umowie o pracę lub wskazanym przez pracodawcę”.

Bardzo ważne zmiany w Kodeksie pracy 2021 r. będą dotyczyły równości płciowej w pracy. Projekt ustawy o takich samych warunkach zatrudnienia na tym samym stanowisku trafił do Sejmu już w lipcu. Według wielu zestawień, kobiety wykonujące taką samą pracę na danym stanowisku zarabiają mniej niż mężczyźni. Zmiana Kodeksu pracy 2021 r. ma wprowadzić obowiązek równej płacy bez względu na płeć, rasę i orientację. Jeśli kobieta wykonująca takie same zadania, będzie zarabiała mniej od kolegi z pracy – może pozwać pracodawcę do sądu pracy.

Czas pokaże, które z dalszych, planowanych zmian wejdą w życie i w jakim kształcie.

Data publikacji: 24 lutego 2021
Autor: Adwokat Anna Gałecka

Planowane zmiany kodeksu prawa pracy w 2021 roku

Anna Gałecka adwokat
Call Now Button