Warunkowe umorzenie postępowania

Istotą warunkowego umorzenia postępowania jest odstąpienie od skazania i kary, udzielając oskarżonemu okresy próby. Stosowanie tej instytucji oparte jest na założeniu, że czyn i wina sprawcy są niekwestionowane. Stopień kontroli przy warunkowym umorzeniu postępowania może być różny w zależności od liczby i rodzaju zastosowanych wobec sprawcy – w okresie próby – obowiązków probacyjnych, a także od

Nowelizacja kodeksu wykroczeń w 2018 roku

W 2018r. uchwalono szereg zmian w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Ustawa zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem czy już przestępstwem. To istotna różnica, bo za wykroczenie wymierzana jest najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem grozi nawet 5 lat więzienia. Do momentu

Środek karny zakaz prowadzenia pojazdów a obowiązek ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Kto i kiedy podlega ponownemu sprawdzeniu kwalifikacji? W pierwszej kolejności, choć może to i oczywiste, uzmysłowić sobie należy, że orzeczenie przez Sąd w wyroku środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, nierozerwalnie wiąże się z problemem konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. W tym miejscu należy jednak zadać sobie pytanie, czy jednak w każdym przypadku

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe na gruncie RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg nowych obowiązków. Rozporządzenie kładzie nacisk na to, aby osoby, których

Call Now Button