Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Alimenty w rozwodzie
Źródłem obowiązku alimentacyjnego małżonków rozwiedzionych nie jest fakt rozwodu, ale fakt zawarcia małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie jest więc przedłużeniem w ograniczonym stopniu obowiązków małżeńskich, które małżonkowie przyjęli na siebie w trakcie zawarcia małżeństwa. Dlatego też należy pamiętać, że...
Data publikacji: 03 marca 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-KędrackaRozszerzenie uprawnień przedsiębiorców w transakcjach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością skalsyfikowaną w PKD
Od stycznia 2021 roku do Kodeksu cywilnego wprowadzono nowe przepisy, które wzmacniają ochronę przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy zawierają umowy z innymi przedsiębiorcami, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej prze...
Data publikacji: 02 marca 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-KędrackaZwrot kosztów związany z ciążą i porodem – czego może żądać matka dziecka jeśli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim?
Nie budzi wątpliwości, że oboje rodzice dziecka są tak samo zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka niezależnie, czy pozostają czy też nie pozostają w związku małżeńskim. Nie budzi też wątpliwości, że obydwoje małżonkowie w trakcie trwania zawiązku małżeńskiego mogą żądać od siebie pokrycia kosztów utrzyman...
Data publikacji: 01 marca 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-KędrackaPracownicze plany kapitałowe
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ustawa wskazuje dobrowolność gromadzenia oszczędnośc...
Data publikacji: 26 lutego 2021
Autor: Adwokat Anna GałeckaPrawo dziadków do kontaktów z wnukami
Często w trakcie rozstania stron, czy to formalnego poprzez rozwód lub separację czy też w przypadku zerwania konkubinatu pojawia się problem, polegający na tym, że rodzice jednego z rozstających się partnerów tracą kontakt z wnukami. Jeśli taka sytuacja zaistnieje warto pamiętać, że dziadkom przysługuje roszczenie o usta...
Data publikacji: 25 lutego 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-Kędracka