Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Adwokat
Łukasz Krawczyk

Adwokat Łukasz Krawczyk
Adwokat, absolwent stacjonarnych studiów prawa ukończonych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę dyplomową z zakresu prawa gospodarczego napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Leona Kieresa.

Jednocześnie absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończył studia podyplomowe na kierunkach prawo karne gospodarcze i skarbowe oraz prawo karne materialne i procesowe. Ponadto absolwent szkoły praw własności intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Wpisany na listę adwokatów Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.

W toku praktyki zawodowej współpracował z wiodącymi kancelariami prawnymi w Częstochowie i w Warszawie.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym.

Miłośnik podróży, historii współczesnej i sportu (piłka nożna i żużel).