Dział Prawa Rosyjskiego i relacji ze Wschodem


W ramach Działu Prawa Rosyjskiego i relacji ze Wschodem Kancelaria świadczy następujące usługi:

§ przygotowanie i opiniowanie umów
§ kompleksowa rejestracja spółki prawa handlowego na terenie RP na zlecenie podmiotu zza granicy
§ reprezentacja przez polskimi organami administracyjnymi, skarbowymi, celnymi
§ przeprowadzanie negocjacji i rozmów z kontrahentami polskimi,rosyjskimi i ukraińskimi
§ pomoc prawna w merytorycznej interpretacji przepisów
§ ocena wiarygodności kontrahenta.