aplikant adwokacki Monika Kumor


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła kierunek prawo broniąc pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego pod tytułem "Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Polsce", pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Małajnego.

Po ukończeniu studiów prawniczych złożyła egzamin na aplikacje adwokacka. Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Doświadczenie zawodowe zdybywała już trakcie studiów, podejmując współpracę w kancelariach adwokackich funkcjonującymi w obszarze Izby Adwokackiej w Katowicach. Odbyła również staż w Ministerstwie Środowiska oraz rozpoczęła przewód doktorski.