aplikant adwokacki Monika Kumor


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego pod tytułem "Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Polsce", pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Małajnego.

Po ukończeniu studiów prawniczych złożyła egzamin na aplikację adwokacką, którą odbywa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już trakcie studiów, podejmując współpracę w dużych kancelariach adwokackich w Katowicach. Odbyła również staż w Ministerstwie Środowiska oraz rozpoczęła przewód doktorski.

W Kancelarii Adwokackiej Adwokata Moniki Wypych specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rozwodowej, alimentacyjnej i szeroko rozumianej pomocy nieletnim.