prawnik Jakub Sterna


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę dyplomową z zakresu prawa konstytucyjnego napisał pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Małajnego. W czasie studiów praktykował w Kancelarii adwokata Lecha Kasprzyka. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Sądownictwo i Administracja w Kościele - Uniwersytetu ks. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Kancelarii Adw. Moniki Wypych zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.